Serdecznie zapraszamy 7 lipca 2020 o godzinie 17:00 do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu na uroczyste otwarcie wystawy dyplomowej studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Z powodu pandemii ta wystawa jest inna od poprzednich “Dyplomów”. W jakikolwiek sposób uda się widzom obejrzeć ekspozycję – czy osobiście, czy zdalnie, ona i tak ma szansę ich zaczarować. Są na niej rzeczy dzieła wszystkim prawdziwe, nie obarczone koniunkturalnymi kalkulacjami i mierzeniem w gusta krytyków czy publiczności. Studenci Wydziału Sztuki UO odkrywają w nich mechanizmy tworzenia i wykorzystują całą swoją wiedzę do stworzenia wypowiedzi, która z reguły jest w tym momencie ich szczytowym osiągnięciem. To majstersztyk, popis umiejętności wyzwalanych uczniów – ale inaczej niż przed wiekami, wykonany dla świata, nie dla mistrza.

Na wystawie można zobaczyć 29 dyplomów wykonanych we wszystkich pracowniach Wydziału Sztuki UO, prezentujących większość technik i obszarów twórczych. Obecny jest rysunek i malarstwo, rzeźba i instalacja, intermedia i multimedia, wreszcie projektowanie graficzne. Tegoroczne dyplomy, otoczone jak zawsze wytężoną opieką promotorów powstawały w prywatnych domach, w wynajmowanych mieszkaniach i w zaanektowanych ogrodach, a czasem już w pracowniach Wydziału, uruchomionych dla dyplomantów tak szybko, jak było to możliwe (z zachowaniem wszystkich reguł nowej sytuacji, rzecz jasna).

Każde z tych dzieł ma w sobie cząstkę czasu, w którym powstawało. Odrobinę lęków, smutków i niepewności (ale i nadziei, siły i determinacji) młodych ludzi, w których to emocjach można odszukać cząstkę siebie. Bo czas, w którym się wszyscy znaleźliśmy, nauczył nas czegoś o nas samych i o świecie, choć kilka miesięcy temu przerażony świat zatrzymał się.

Kazimierz S. Ożóg, Wydział Sztuki UO

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
17.07.2020 oprowadzenie po wystawie online FB @gswopole oraz Youtube gswopolenowe

ważne!
zobacz zasady bezpiecznego zwiedzania: https://bit.ly/3gbq32O