Komunikat nr 1/2018
Prodziekana Wydziału Sztuki z dnia 12.02.2018 r.
w sprawie organizacji obron w 2018 r.

Przygotowanie prac ART i TEO

  • 15.02.2018 – podanie tematów (nie tytułów!) prac dyplomowych ART i TEO
  • 18.03.2018 – Rada Wydziału – zatwierdzenie tematów prac dyplomowych LIC i MGR
  • połowa kwietnia – zebranie TYTUŁÓW prac dyplomowych (PL i EN) i propozycji recenzentów

23 lub 24 lub 25.04 – dopuszczenia dyplomowe

  • zatwierdzenie kompletnych tytułów PL i EN i recenzentów
  • nie ma dopuszczeń warunkowych
  • II termin obron dla LIC: połowa września; dla MGR – połowa listopada

połowa czerwca – dyplomy ART i TEO gotowe do recenzowania, po tym czasie możliwe jeszcze drobne prace, które nie zaburzą procesu dokumentowania i archiwizowania w APD oraz transportu i aranżacji wystawy
21.06.2018 – nieprzekraczalny termin wgrania plików do APD, ich brak oznacza przesunięcie obrony na II termin
1.07.2018 (niedziela) – nieprzekraczalne zakończenie procesu pisania i zatwierdzania recenzji w APD, brak recenzji do tego czasu oznacza przesunięcie obrony na II termin

przygotowanie ekspozycji i obrony

  • po 28.06 – transport prac do GSW i aranżacja wystawy
    możliwa ekspozycja w dodatkowym miejscu (UMWO), decyzja w tej sprawie zapadnie po dopuszczeniach
  • 2.07.2018 – deadline dostarczenia do GSW opisów prac do wydruku na piance2-4.07.2018 – montaż wystawy (po 4.07 nie są możliwe żadne prace nad aranżacją!)

obrony: 5-6.07.2018 od godz. 8:30

Wernisaż dyplomowy: 6.07.2018 godz. 18, Galeria Sztuki Współczesnej