Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego narodził się pod inną nazwą w 1990 roku w Nysie, gdzie utworzono oddział opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, oferujący 3-letnie studia licencjackie na kierunku wychowanie plastyczne. Po likwidacji oddziału (1994) studia te przejął Zakład Wychowania Plastycznego UO (w Instytucie Nauk Pedagogicznych na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym). Decyzją Senatu UO w roku 1995 powołany został Instytut Sztuki z kierunkiem wychowanie plastyczne, kształcący młodzież na 3-letnich studiach licencjackich. W roku 1999 uniwersytet uzyskał zgodę ministerstwa na uruchomienie od roku akademickiego 2000/01 jednolitych studiów magisterskich. Nazwę prowadzonego kierunku zmieniono wkrótce potem na edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, znacząco zmienił się także program studiów. Od roku akademickiego 2006/07 oferujemy studia dwustopniowe na tym kierunku, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia). Decyzją Senatu Uniwersytetu Opolskiego w roku 2017 powołany został Wydział Sztuki.

Konsekwentnie umacniamy swoją pozycję w strukturze uczelni. Nowe i niespotykane do tej pory możliwości daje naszym studentom wyremontowana i zmodernizowana siedziba przy ul. Wrocławskiej 4. W nowym budynku posiadamy najnowocześniejsze w regionie pracownie artystyczne, ze znakomitym, w pełni profesjonalnym wyposażeniem obejmującym pracownie ceramiki, rzeźby, grafiki, nowoczesne studio fotograficzne, pracownie multimediów i projektowania graficznego.

Stale powiększająca swój księgozbiór biblioteka służy merytorycznym wsparciem studentom i każdemu zainteresowanemu. Wciąż uatrakcyjniamy prowadzone studia i realizujemy liczne projekty artystyczne. Z powodzeniem współpracujemy z instytucjami samorządowymi, biznesem, instytucjami kultury i sztuki, lokalnymi mediami i organizacjami pozarządowymi, m.in.: Teatrem Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu, Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Urzędem Miasta Opola, firmą Gabor AG, Dobroteką – Meblarstwo Dobrodzieńskie, Inkubatorami Przedsiębiorczości.

Posiadanie środowiska naukowego i artystycznego ma pierwszorzędne znaczenie dla Opola, miasta niezbyt dużego, lecz z aspiracjami i planami dalszego rozwoju. Wśród najważniejszych instytucji dynamizujących jego rozwój jest Uniwersytet Opolski. Wydział Sztuki ma w tym procesie swój ważny udział – pobudza rozwój środowisk artystycznych, aktywizuje artystów do pracy twórczej i dydaktycznej, a przede wszystkim kształci licencjatów i magistrów w zakresie sztuki.  Absolwenci Wydziału Sztuki to m.in. artyści, projektanci i wykwalifikowani animatorzy twórczych przedsięwzięć stanowiący znaczący potencjał kulturotwórczy. Pracują w placówkach kultury, galeriach sztuki, domach aukcyjnych, agencjach reklamowych, wydawnictwach i mediach. Nierzadko są również właścicielami swoich własnych firm, w zdecydowanej większości znakomicie radzących sobie na rynku.

Animowana historia Instytutu Sztuki UO

Władze Wydziału Sztuki UO

Dziekan
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska prof. UO

Prodziekan
dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO

 

Struktura Wydziału Sztuki UO

1. Katedra Sztuk Pięknych
Kierownik: dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska prof. UO

prof. Edward Syty
dr hab. Monika Kamińska, prof. UO
dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO
dr Witold Pichurski
dr Edward Szczapow
dr Bartłomiej Trzos
mgr Krzysztof Kowalski
mgr Ignacy Nowodworski
mgr Michał Krawiec

2. Katedra Intermediów
Kierownik: dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

prof. Marian Molenda
dr hab. Grzegorz Gajos
dr hab. Aleksandra Giza
dr hab. Magdalena Hlawacz
mgr Michał Misiura
mgr Paulina Ptaszyńska

 

Skład Rady Wydziału

Kadencja 2017-2020

dr hab. Łucja Piwowar-
-Bagińska, prof. UO
dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO
dr hab. Grzegorz Gajos
dr Aleksandra Giza, prof. UO
dr hab. Magdalena Hlawacz
dr hab. Monika Kamińska,
prof. UO
prof. dr hab. Marian Molenda
dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO
prof. dr hab. Edward Syty
dr Witold Pichurski
dr Edward Szczapow
dr Bartłomiej Trzos
mgr Michał Misiura
mgr Irena Wielopolska
Mateusz Domeradzki (student)
Weronika Kłoś (studentka)
Patrycja Kostyra (studentka)
Anastasiia Vodianko (studentka)

Wybory 2017