Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego narodził się (pod inną nazwą) w 1990 roku w Nysie, gdzie utworzono oddział opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Oferował on trzyletnie studia licencjackie na kierunku wychowanie plastyczne. Po likwidacji oddziału w 1994 r. studia przejął Zakład Wychowania Plastycznego UO (w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Historyczno-Pedagogicznego). Już w 1995 roku, decyzją Senatu UO, powołano Instytut Sztuki z kierunkiem wychowanie plastyczne. Od roku 2000 były to już jednolite studia magisterskie. Kierunek zmienił nazwę na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, zmodyfikowano znacząco program studiów. Od 2006 roku oferujemy studia dwustopniowe na tym kierunku, nadając tytuł zawodowy licencjata i magistra sztuki. Od 1 września 2017, opuszczając strukturę Wydziału Nauk Społecznych, staliśmy się dziewiątym, samodzielnym wydziałem Uniwersytetu Opolskiego.

Nowe i niespotykane dawniej możliwości daje naszym studentom wyremontowana i zmodernizowana w 2013 roku siedziba przy ul. Wrocławskiej 4 – Collegium Artium, mieszczące się w zabytkowej bryle dawnej szkoły z końca XIX wieku. Posiadamy najnowocześniejsze w regionie pracownie artystyczne, ze znakomitym, w pełni profesjonalnym wyposażeniem pracowni ceramiki, rzeźby, grafiki, nowoczesnym studiem fotograficznym, przestronnymi pracowniami multimediów i projektowania graficznego. Biblioteka, stale powiększająca swój księgozbiór o najnowsze wydawnictwa z zakresu sztuki i projektowania, służy merytorycznym wsparciem studentom i każdemu zainteresowanemu. bezustannie czynimy prowadzone studia bardziej atrakcyjnymi, realizujemy też liczne projekty artystyczne. Z powodzeniem współpracujemy z instytucjami samorządowymi, biznesem, instytucjami kultury i sztuki, lokalnymi mediami i organizacjami pozarządowymi, inkubatorami przedsiębiorczości.

Posiadanie mocnego i oddziałującego środowiska naukowego i artystycznego ma ogromne znaczenie dla Opola, miasta niezbyt dużego, lecz z aspiracjami i planami dalszego rozwoju. Wśród najważniejszych instytucji wpływających jego rozwój jest Uniwersytet Opolski. Wydział Sztuki ma w tym procesie swój ważny udział – pobudza rozwój środowisk artystycznych, aktywizuje artystów do pracy twórczej i dydaktycznej, a przede wszystkim kształci licencjatów i magistrów sztuki.  Absolwenci to m.in. artyści, projektanci i wykwalifikowani animatorzy przedsięwzięć, stanowiący znaczący potencjał kulturotwórczy. Pracują w placówkach kultury, galeriach sztuki, domach aukcyjnych, agencjach reklamowych, wydawnictwach i mediach. Nierzadko są również właścicielami swoich własnych firm, w zdecydowanej większości znakomicie radzących sobie na rynku.

Animowana historia Instytutu Sztuki UO

Władze Wydziału Sztuki UO

Dziekan
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska prof. UO

Prodziekan
dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO

 

Struktura Wydziału Sztuki UO

1. Katedra Sztuk Pięknych
Kierownik: dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska prof. UO

prof. Edward Syty
dr hab. Monika Kamińska, prof. UO
dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO
dr Witold Pichurski
dr Edward Szczapow
dr Bartłomiej Trzos
mgr Krzysztof Kowalski
mgr Ignacy Nowodworski
mgr Michał Krawiec

2. Katedra Intermediów
Kierownik: dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

prof. Marian Molenda
dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO
dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
mgr Michał Misiura
mgr Paulina Ptaszyńska

 

Skład Rady Wydziału

Kadencja 2017-2020
prof. dr hab. Marian Molenda 
prof. dr hab. Edward Syty
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO 
dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO 
dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO 
dr hab. Magdalena Hlawacz, prof UO
dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO 
dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO 
dr hab. Monika Kamińska, prof. UO  
dr hab. Bartłomiej Trzos 
dr Witold Pichurski 
dr Edward Szczapow 
mgr Michał Misiura 
Weronika Kłoś 
Anastasiia Vodianko 
Maria Białek 
Klaudia Woźniak 

Wybory 2017