Plan zajęć

Kalendarz akademicki 2017/2018

semestr zimowy
02.10.2017 – 24.01.2018
okres zajęć dydaktycznych

23.12.2017 – 02.01.2018
przerwa świąteczna

25.01.2018 – 07.02.2018
sesja egzaminacyjna

08.02.2018 – 11.02.2018
przerwa międzysemestralna

12.02.2018 – 24.02.2018
sesja poprawkowa

semestr letni
12.02.2018 – 13.06.2018
okres zajęć dydaktycznych

29.03.2018 – 03.04.2018
przerwa świąteczna

30.04.2018 – 04.05.2018
dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.06.2018
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.06.2018 – 27.06.2018
sesja egzaminacyjna

03.09.2018 – 14.09.2018
sesja poprawkowa

godziny dyżurów dydaktycznych

semestr letni 2017/2018

prof. Marian Molenda
czwartek 8.00-10.40 (w dniach zajęć – 1.03.; 22.03.; 5.04.; 10.05.)

prof. Edward Syty
czwartek 8:00-8:50 / 17:10-17:50

dr hab. Aleksandra Giza prof. UO
czwartek 17:10- 18:10 (e-lerning)

dr hab. Monika Kamińska, prof. UO
czwartek 14:00-15:30

dr hab. Kazimierz Ożóg prof. UO
czwartek 11:00-12:00

dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska prof. UO
środa 12:15-13:45

dr hab. Bartosz Posacki prof. UO
wtorek 13:50-15:20

dr hab. Grzegorz Gajos
wtorek 14:00-15:30

dr hab. Magdalena Hlawacz
poniedziałek 17:00-18:30

dr Bartłomiej Trzos
piątek 13:50-14:30
czwartek 14:00-15:45

dr Edward Szczapow
urlop bezpłatny

dr Witold Pichurski
wtorek 12:10-13:40

mgr Krzysztof Kowalski
poniedziałek 12:30-14:00

mgr Michał Misiura
wtorek 14:00-15:30

mgr Ignacy Nowodworski
czwartek 13:00-14:30

do zakończenia semestru pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)