Komunikaty dla studentów

Harmonogram dyplomowania w roku akademickim 2020/2021

Harmonogram dyplomowania w roku akademickim 2020/2021

ETAP I – Wybór promotorów Do 15 października wybór pracowni dyplomowych, przypisanie w systemie USOS dyplomantów do wybranych promotorów (utworzenie grup seminaryjnych). Po tym terminie zmiana promotora możliwa na wniosek skierowany do koordynatora kierunku (mgr...

Ocena nauczycieli akademickich dokonywana przez studentów

Ocena nauczycieli akademickich dokonywana przez studentów

Szanowni Studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego W dniach od 1 do 15 marca br. będzie realizowana na Uniwersytecie Opolskim Procedura SDJK–O–U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów oraz Procedura SDJK–O–U16 Oceny pracowników jednostek...

Regulaminy

Regulaminy pracowni Wydziału Sztuki UO

Informacje dla cudzoziemców

Komunikat dla studentów – cudzoziemców

Wyciąg z Zarządzenia nr 49/2020 Rektora UO  z 18 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu zwolnienia z opłaty za usługi edukacyjne i inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski Strona  www UO →Uczelnia → Akty prawne → Zarządzenia Rektora UO § 8 Student lub...