Struktury wizualne i mechanizmy percepcji wzrokowej

Celem zajęć jest rozpoznanie podstawowych mechanizmów kształtujących proces percepcji wzrokowej zarówno na poziomie fizjologicznym jak i psychologicznym. W programie znajdują się wykłady poświęcone zagadnieniom związanym z percepcją wzrokową, postrzeganiem, recepcją obiektów wizualnych, procesami identyfikacji i interpretacji danych sensorycznych, oraz teorią kodów wizualnych.

Podstawową formą zajęć są ćwiczenia rozwijające umiejętności świadomego widzenia oraz analizy zjawisk wizualnych. Celem ćwiczeń jest poszerzenie wiedzy z zakresu właściwości obiektów wizualnych, takich jak kształt, barwa, luminacja, faktura i struktura. Rozpoznanie i analiza zasad kompozycji zarówno płaszczyznowej jak i przestrzennej. Wynikiem ćwiczeń jest twórcza interpretacja podjętych tematów opierajaca się na zebranych doświadczeniach i pogłębionej refleksji.

Przykładowe tematy realizowane w ramach zajęć:
– Analiza obiektów wizualnych – badania i synteza cech morfologicznych, strukturalnych i kontekstualnych obiektów wizualnych.
– Kształt, barwa, luminacja, światło i cień – analiza kompozycji płaszczyznowych i półprzestrzennych
– Iluzje optyczne i obrazy wieloznaczne – klucz do zrozumienia mechanizmów percepcji
– Postrzeganie zjawisk przestrzennych – praktyczne ćwiczenia z zakresu kreacji dwuwymiarowych obrazów przestrzennych.

 

Wybrane realizacje studenckie

Zajęcia

struktury wizualne 1 rok lic.
percepcja wizualna 1 rok mgr.

Pracownia struktur wizualnych po za godzinami zajęć dydaktycznych dostępne jest dla studentów Wydziału Sztuki UO w godzinach od 8.00 do 21.00 przez 6 dni w tygodniu (w niedziele Wydział Sztuki jest nieczynny).

Zgodę na korzystanie z pracowni po za godzinami dydaktycznymi uzyskać można od dr hab. Bartosza Posackiego, mgr Michała Misiury lub mgr Pauliny Ptaszyńskiej.

Zasady korzystania z Pracowni Struktur Wizualnych reguluje regulamin.

regulamin

Pracownicy

dr hab. Bartosz Posacki

adiunkt, bposacki@uni.opole.pl

[więcej]

mgr Paulina Ptaszyńska

opiekun Pracowni Multimediów, pptaszynska@uni.opole.pl

[więcej]

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close