OPOwieś – multimedia w skansenie

OPOwieś – multimedia w skansenie

18 maja 2024 roku w godzinach od 21:00 do 23:00 zapraszamy do Muzeum Wsi Opolskiej na pokaz projektów multimedialnych zrealizowanych przez studentki i studentów 1 roku studiów MGR z pracowni multimediów Wydziału Sztuki...