Szanowni Studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

W dniach od 1 do 15 marca br. będzie realizowana na Uniwersytecie Opolskim Procedura SDJK–O–U8 Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów oraz Procedura SDJK–O–U16 Oceny pracowników jednostek administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Podobnie jak w poprzednim semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 także i w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, ocena nauczycieli akademickich dokonywana przez studentów będzie również prowadzona poprzez system USOSweb. Ocenie podlegać będą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021, a także pracownicy wybranych jednostek administracyjnych Uczelni. Student będzie miał do wypełnienia dwa kwestionariusze ankiet:

Ankieta I. – dotyczy oceny zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego, oddzielnie dla każdego przedmiotu;
Ankieta II. – dotyczy oceny pracowników wybranych jednostek administracyjnych Uczelni.

Kwestionariusze ankiet wypełniane są anonimowo przez studentów: studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych. Student dobrowolnie wypełnia kwestionariusze ankiet, po zalogowaniu się na swoje osobiste konto w USOSweb. By rozpocząć badanie, należy po zalogowaniu na konto USOSweb, wybrać opcję Mój USOS lub z bocznego menu: Ankiety, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Po udzieleniu odpowiedzi ankiety są automatycznie przesyłane do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich. Dalszy sposób postępowania jest zgodny z Procedurą SDJK–O–U8.

W związku z powyższym prosimy o aktywne uczestnictwo i wypełnienie ankiet drogą internetową. 

Z poważaniem Koordynator Kierunku
Mgr Krzysztof Kowalski