Pracownicy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Bartosz Posacki

dr hab. Bartosz Posacki

Dziekan Wydziału Sztuki, profesor UO, Pracownia Multimediów, bposacki@uni.opole.pl

Urodzony w Opolu w 1976 roku. Jest absolwentem opolskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, na kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz. Dyplom z zakresu projektowania architektury wnętrz oraz aneks z malarstwa obronił w 2001 roku. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora… [więcej]

dr hab. Grzegorz Gajos

dr hab. Grzegorz Gajos

Zastępca Dziekana Wydziału Sztuki, profesor UO, Pracownia Fotografii, Pracownia Projektowania Graficznego, ggajos@uni.opole.pl

Ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni prof. Haliny Pawlikowskiej. Jako stypendysta DAAD studiował na Wydziale Projektowania Graficznego HBK Braunschweig w Niemczech. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Komunikacji Multimedialnej
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu… [więcej]

dr hab. Magdalena Hlawacz

dr hab. Magdalena Hlawacz

Dyrektorka Instytutu Sztuk Wizualnych, profesorka UO, Pracownia Malarstwa i Rysunku, mhlawacz@uni.opole.pl

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Dyplom z zakresu malarstwa obroniła w 2001 roku w pracowni prof. Nicole Naskowa. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (promotor prof. Janusz Jaroszewski). Obecnie zawodowo związana z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu… [więcej]

dr Paulina Ptaszyńska

dr Paulina Ptaszyńska

Zastępczyni Dyrektorki Instytutu Sztuk Wizualnych, adiunktka, Pracownia Multimediów, pptaszynska@uni.opole.pl

Pracuje jako adiunktka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. W 2020 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą (Czechy, Holandia, Niemcy, Rumunia, Włochy, USA). Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. Zajmuje się działaniami… [więcej]

mgr Krzysztof Kowalski

mgr Krzysztof Kowalski

Koordynator Kierunków Wydziału Sztuki, starszy wykładowca, metodyka i edukacja, kkowalski@uni.opole.pl

Asystent w Katedrze Sztuk Pięknych Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Zakres zainteresowań i badań naukowych obejmuje systemowe kształcenie w zakresie sztuk plastycznych na wszystkich poziomach edukacji w Polsce. Od 2006 roku zastępca dyrektora Instytutu Sztuki. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Sobolewskiego – Instytut Sztuki WSP Kraków 1987 roku… [więcej]

mgr Małgorzata Łatacz

mgr Małgorzata Łatacz

sekretariat, specjalistka, sztuka@uni.opole.pl

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na Wydziale Ekonomicznym. W 2000 r. uzyskała tytuł licencjata na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Marketing i Logistyka. Posiada certyfikat kwalifikacyjny small business manager uzyskując prawo używania tytułu technika ekonomisty o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Od 26.08.2019 r. pracuje na Wydziale Sztuki.
mgr Karolina Korzeniec

mgr Karolina Korzeniec

Dziekanat, specjalistka, dziekanatwsz@uni.opole.pl kpolak@uni.opole.pl

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym na kierunku
Pedagogika. Pracę w Uniwersytecie Opolskim rozpoczęła w 2008 r. w dziekanacie Wydziału
Przyrodniczo-Technicznego natomiast z Wydziałem Sztuki związała się 01.03.2022 r. Prywatnie spełniona mama i pszczelarka.

prof. Marian Molenda

prof. Marian Molenda

profesor zwyczajny, Pracownia Rzeźby, mmolenda@uni.opole.pl

Urodził się w Baranowie Lubelskim w 1958 roku, jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studiował na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku w pracowni rzeźby prof. Franciszka Duszenki. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1983 roku. W latach 1983–1984 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Został odznaczony przez Prezydenta RP... [więcej]

prof. Edward Syty

prof. Edward Syty

profesor zwyczajny, Pracownia Malarstwa i Rysunku, esyty@uni.opole.pl

Urodzony w 1960 roku w Tarnogrodzie. Absolwent ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni Prof. Stanisława Rodzińskiego. Stopień doktora i dr habilitowanego uzyskał w latach 1984 (ASP Kraków) i 2000 (ASP Wrocław). Od roku 2014 posiada tytuł profesora zwyczajnego. Prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku na studiach II stopnia. [więcej]

dr hab. Aleksandra Giza

dr hab. Aleksandra Giza

profesorka UO, Pracownia Projektowania Graficznego, agiza@uni.opole.pl

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział w Katowicach, gdzie w 1989 roku podjęła pracę. W 1996 roku otrzymała grant UNESCO-Ashberg na udział w dwuletnim programie w Jan Van Eyck Akademie w Maastricht w Holandii. W 1998 roku wyjechała do USA, gdzie wykłada projektowanie w Katedrze Komunikacji Wizualnej w Szkole Sztuk Pięknych… [więcej]

dr hab. Monika Kamińska

dr hab. Monika Kamińska

profesorka UO, Pracownia Grafiki, mkami@uni.opole.pl

Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką warsztatową. Uczestniczyła w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, Litwa, Słowenia, Szwecja, Francja, Wielka Brytania, Kanada, Japonia) [więcej]

dr hab. Kazimierz Ożóg

dr hab. Kazimierz Ożóg

profesor UO, historia i teoria sztuki, kozog@uni.opole.pl

Profesor w Katedrze Sztuk Pięknych, historyk sztuki i historyk, urodzony w Lublinie w 1978 roku, opolanin od 2010 roku. Podstawowy dyplom magisterski uzyskał w Instytucie Historii Sztuki KUL w roku 2002, trzy lata później obronił tam pod kierunkiem prof. dr hab. Lechosława Lameńskiego pracę doktorską o pomnikach Jana Pawła II w latach… [więcej]

dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska

dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska

profesorka UO, Pracownia Malarstwa i Rysunku, lpb@uni.opole.pl

Absolwentka Liceum Plastycznego w Opolu. Studia artystyczne w zakresie malarstwa ukończyła na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku 1982. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych… [więcej]

dr hab. Bartłomiej Trzos

dr hab. Bartłomiej Trzos

profesor UO, Pracownia Grafiki, btrzos@uni.opole.pl

Urodził się w 1976 roku w Opolu. W latach 1991–1996 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu, następnie studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie w 2001 roku uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Jana Szmatlocha, realizując jednocześnie aneks… [więcej]

dr Ignacy Nowodworski

dr Ignacy Nowodworski

adiunkt, Pracownia Rzeźby, inowodworski@uni.opole.pl

Jest absolwentem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2005 roku, stopień doktora uzyskał na ASP we Wrocławiu w 2018 roku. W swoich pracach rzeźbiarskich wykorzystuje różnorodne materiały, kamień, twarde gatunki drewna, metal, oraz przedmioty znalezione. Wzajemne kontrasty materiałów i struktur są cechą charakterystyczną jego... [więcej]

dr Witold Pichurski

dr Witold Pichurski

adiunkt, Pracownia Rzeźby, witpichurski@uni.opole.pl

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (w której w 2000 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem), również tam  w 2009 roku  obronił doktorat. Na Wydziale Sztuki pracuje na stanowisku adiunkta. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, rysunkiem; często w autorski sposób łącząc te media i zachowując bogactwo technik, form i inspiracji. Rzeźbiąc, pracuje w różnych materiałach... [więcej]

dr Edward Szczapow

dr Edward Szczapow

adiunkt, Pracownia Malarstwa i Rysunku, eszczapow@uni.opole.pl

Jest absolwentem Wydziału techniki i technologii Malarstwa Sztalugowego Akademii Sztuk Pięknych w St. Petersburgu, studiował również Wychowanie Plastyczne na WSP im. Kirowa w Chodżentie (Tadżykistan). Praktykował w Państwowym Muzeum w Ermitażu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki UO oraz w Muzeum Śląska Opolskiego. [więcej]

mgr Mateusz Domeradzki

mgr Mateusz Domeradzki

asystent, Pracownia Malarstwa i Rysunku, mateusz.domeradzki@uni.opole.pl

Urodzony w 1990 roku w Opolu, jest absolwentem Liceum Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu. Ukończył Wydziału Sztuki UO (2017) ze specjalnością projektowanie graficzne i nowe media oraz Instytutu Psychologii UO (2014) ze specjalnością psychologia kliniczna. W 2019 roku uzyskał kwalifikacje pedagogiczne na podyplomowym kursie specjalistyczny… ​[więcej]
mgr Patrycja Kostyra

mgr Patrycja Kostyra

asystentka, Pracownia Malarstwa i Rysunku, patrycja.kostyra@uni.opole.pl

Urodzona w 1993 r. w Tychach. Absolwentka Wydziału Sztuki UO (specjalizacja projektowanie graficzne i nowe media). Opolska artystka, ilustratorka, animatorka kultury. Jest członkiem Stowarzyszenia Opolskie Lamy i streetartowej Grupy Murki. Brała udział w projektach oraz wystawach w kraju… ​[więcej]

mgr Michał Krawiec

mgr Michał Krawiec

asystent, Pracownia Grafiki, mkrawiec@uni.opole.pl

Urodzony w 1983, absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Dyplom z grafiki warsztatowej, powstały w pracowni profesor Aleksandry Janik, profesor Moniki Kamińskiej i dr. Bartłomieja Trzosa… [więcej]

mgr inż. Marcin Marciniak

mgr inż. Marcin Marciniak

asystent, mmarciniak@uni.opole.pl

Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego ze specjalnością mała forma rzeźbiarska (2017). Ukończył również architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (2012), a także podyplomowo – przygotowanie pedagogiczne i zarządzanie w placówkach oświatowych… ​[więcej]

mgr Michał Misiura

mgr Michał Misiura

asystent, Pracownia Multimediów, mmisiura@uni.opole.pl

Urodzony w 1987 roku w Ozimku. W 2011 roku ukończył Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego ze specjalnością Projektowanie Graficzne i Nowe Media. Od 2012 roku pracuje jako asystent na Wydziale Sztuki UO. Tworzy m.in.: performensy audiowizualne, instalacje mappingowe oraz scenografie multimedialne. Stale eksperymentuje… ​[więcej]

mgr Katarzyna Mular

mgr Katarzyna Mular

asystentka, Pracownia Projektowania Graficznego, katarzyna.mular@uni.opole.pl

Rocznik 81′, mieszka i pracuje w Opolu. Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego (dyplom w Pracowni Multimediów w 2006 r.). Zajmuje się grafiką użytkową, a jej projekty promujące kulturę regularnie można spotkać m.in. w przestrzeni miejskiej Opola i Poznania. Na Wydziale Sztuki… ​[więcej]
mgr Marek Szymczak

mgr Marek Szymczak

asystent, Pracownia Multimediów, mszymczak@uni.opole.pl

Urodzony w Gliwicach w 1987 roku. Jest absolwentem Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł licencjata sztuki (specjalizacja –  komunikacja wizualna), obronił w 2012 roku dyplomem z grafiki warsztatowej, którego promotorem był dr hab. Bartłomiej Trzos. W 2014 roku obronił tytuł magistra sztuki (specjalizacja… [więcej]