Pracownicy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Bartosz Posacki

dr hab. Bartosz Posacki

dziekan, profesor UO, Pracownia Multimediów, bposacki@uni.opole.pl

Urodzony w Opolu w 1976 roku. W roku 2001 ukończył studia na ASP we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Zajmuje się animacją, działaniami z zakresu nowych mediów, grafiką oraz projektowaniem graficznym. [więcej]

mgr Krzysztof Kowalski

mgr Krzysztof Kowalski

koordynator kierunków, starszy wykładowca, metodyka i edukacja, kkowalski@uni.opole.pl

Asystent w Katedrze Sztuk Pięknych Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Zakres zainteresowań i badań naukowych obejmuje systemowe kształcenie w zakresie sztuk plastycznych na wszystkich poziomach edukacji w Polsce. Od 2006 roku zastępca dyrektora Instytutu Sztuki. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Sobolewskiego – Instytut Sztuki WSP Kraków 1987 roku. [więcej]

dr hab. Magdalena Hlawacz

dr hab. Magdalena Hlawacz

dyrektor, profesor UO, Pracownia Malarstwa i Rysunku, mhlawacz@uni.opole.pl

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Dyplom z zakresu malarstwa obroniła w roku 2001 w pracowni prof. Nicole Naskowa. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (promotor prof. Janusz Jaroszewski). Obecnie zawodowo związana z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego jako adiunkt w pracowni Rysunku i Grafiki [więcej]

 

mgr Paulina Ptaszyńska

mgr Paulina Ptaszyńska

zastępca dyrektora, asystent, Pracownia Multimediów, pptaszynska@uni.opole.pl

W roku 2011 z wyróżnieniem ukończyła Instytut Sztuki UO. Jej praca dyplomowa pt. Obecność symulowana została uznana za najlepszy dyplom artystyczny zrealizowany na kierunku Edukacja Artystyczna na ogólnopolskim konkursie Akcja Edukacja. W roku 2013 zdobyła nagrodę Grand Prix na Opolskim Salonie Jesiennym. Zajmuje się animacją, instalacją multimedialną i projektowaniem graficznym. [więcej]

mgr Anna Lubczyńska

mgr Anna Lubczyńska

dziekanat, starszy specjalista alubczynska@uni.opole.pl

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiczne w Opolu. Ukończyła studia na Wydziale Filologicznymi, uzyskując dyplom magisterski w 1988 r. Pracę w Uniwersytecie Opolskim rozpoczęła w 1999 r. w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, a od 1.09.2017 r. jest pracownikiem Wydziału Sztuki.

mgr Małgorzata Łatacz

mgr Małgorzata Łatacz

sekretariat, specjalista, sztuka@uni.opole.pl

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na Wydziale Ekonomicznym. W 2000 roku uzyskała tytuł licencjata na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Marketing i Logistyka. Posiada certyfikat kwalifikacyjny small business manager uzyskując prawo używania tytułu technika ekonomisty o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Od 26.08.2019 r. jest pracownikiem Wydziału Sztuki.
prof. Marian Molenda

prof. Marian Molenda

profesor zwyczajny, Pracownia Rzeźby, marian.molenda@gmail.com

Urodzony w Baranowie Lubelskim w 1958 roku. Studia na Wydziale Rzeźby P.W.S.S.P. w Gdańsku (w pracowni rzeźby prof. Franciszka Duszenki). Dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku. Stypendysta  M.K.i S. w latach 1983-1984. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza granicami min. w Niemczech, Czechach, USA, Francji, Rosji, na Węgrzech, oraz w Chinach. [więcej]

prof. Edward Syty

prof. Edward Syty

profesor zwyczajny, Pracownia Malarstwa i Rysunku, sytye@poczta.onet.pl

Urodzony w 1960 roku w Tarnogrodzie. Absolwent ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni Prof. Stanisława Rodzińskiego. Stopień doktora i dr habilitowanego uzyskał w latach 1984 (ASP Kraków) i 2000 (ASP Wrocław). Od roku 2014 posiada tytuł profesora zwyczajnego. Prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku na studiach II stopnia.
[więcej]

dr hab. Grzegorz Gajos

dr hab. Grzegorz Gajos

profesor UO, Pracownia Fotografii, Pracownia Projektowania Graficznego, ggajos@uni.opole.pl

Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki w pracowni profesor Haliny Pawlikowskiej. Stypendysta DAAD (studia na Wydziale Projektowania Graficznego HBK Braunschweig, Niemcy). W 2008 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w dyscyplinie artystycznej: fotografia. W roku 2015 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. [więcej]

dr hab. Aleksandra Giza

dr hab. Aleksandra Giza

profesor UO, Pracownia Projektowania Graficznego, agiza@niu.edu

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział w Katowicach, gdzie w roku 1989 podjęła prace. W 1996 roku otrzymała grant UNESCO-Ashberg na udział w 2 letnim programie w Jan Van Eyck Akademię w Maastricht, w Holandii. W 1998 wyjechała do USA gdzie wykłada projektowanie w Katedrze Komunikacji Wizualnej w Szkole Sztuk Pięknych w Northern Illinois University. Od roku 2014 pracuje w Instytucie Sztuki (obecnie Wydział Sztuki) Uniwersytetu Opolskiego. [więcej]

dr hab. Monika Kamińska

dr hab. Monika Kamińska

profesor UO, Pracownia Grafiki, mkami@uni.opole.pl

Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Malarstwa i Grafiki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką. Uczestniczyła w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, Litwa, Słowenia, Szwecja, Francja ,Wielka Brytania, Kanada, Japonia). Ma na swoim koncie ponad 80 wystaw indywidualnych. [więcej]

 

dr hab. Kazimierz Ożóg

dr hab. Kazimierz Ożóg

profesor UO, historia i teoria sztuki, kozog@uni.opole.pl

Adiunkt w Katedrze Sztuk Pięknych Historyk sztuki i historyk, urodzony w Lublinie w 1978 roku, absolwent Instytutu Historii Sztuki KUL, opolanin od 2010 roku. Autor czterech monografii i kilkudziesięciu artykułów dotyczących związków pamięci i sztuki oraz kreacji narodowych bohaterów. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia teoretyczne z zakresu historii sztuki oraz seminaria dyplomowe. [więcej]

dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska

dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska

profesor UO, Pracownia Malarstwa i Rysunku, lpb@uni.opole.pl

Absolwentka Liceum Plastycznego w Opolu. Ukończyła studia artystyczne w zakresie malarstwa na ASP w Gdańsku w roku 1982. W swojej działalności twórczej zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce, Holandii, w Niemczech, Austrii, Litwie, Japonii i USA. [więcej]

dr hab. Bartłomiej Trzos

dr hab. Bartłomiej Trzos

profesor UO, Pracownia Grafiki, btrzos@uni.opole.pl

Urodził się w 1976 roku w Opolu. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie w 2001 roku uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Jana Szmatlocha oraz aneks z grafiki projektowej w pracowni prof. Tomasza Jury. W 2009 roku obronił doktorat w zakresie grafiki na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia grafikę warsztatową, rysunek, malarstwo oraz projektowanie graficzne. [więcej]

dr Ignacy Nowodworski

dr Ignacy Nowodworski

adiunkt, Pracownia Rzeźby, ignacy.nowodworski@vp.pl

Urodzony w 1980 roku w Gdańsku. Absolwent Instytutu Sztuki UO w Opolu, uzyskał dyplom z wyróżnieniem w 2005 r. W swoich pracach rzeźbiarskich wykorzystuje różnorodne materiały, takie jak marmur, granit, twarde gatunki drewna, metal oraz przedmioty znalezione. Wzajemne kontrasty materiałów i struktur są cechą charakterystyczną jego multimateriałowych rzeźb. [więcej]

dr Witold Pichurski

dr Witold Pichurski

adiunkt, Pracownia Rzeźby, witpichurski@uni.opole.pl

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w 2000 roku). Obecnie wykłada na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Doktorat obroniony w 2009 roku na ASP w Krakowie. zajmuje się rzeźbą, malarstwem, rysunkiem; bardzo często w sposób autorski łącząc te media. Jego twórczość mieści w sobie bogactwo technik, form i inspiracji. Rzeźbiąc, pracuje w różnych materiałach. [więcej]

dr Edward Szczapow

dr Edward Szczapow

adiunkt, Pracownia Malarstwa i Rysunku, szczapow@gmail.com

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w St. Petersburgu, Wydziału techniki i technologii Malarstwa Sztalugowego, a także Wychowania Plastycznego na WSP im. Kirowa w Hodżentie (Tadżykistan). Praktykował w Muzeum w Ermitażu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki UO oraz w Muzeum Śląska Opolskiego. W roku 2009 uzyskał tytuł doktora na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.
[więcej]

mgr Michał Krawiec

mgr Michał Krawiec

asystent, opiekun Pracowni Grafiki i Pracowni Fotografii, fabricationofart@gmail.com

Urodzony w 1983 roku w Opolu. Absolwent Instytutu Sztuki UO, uczestnik i współorganizator wystaw zbiorowych takich jak: Schron Sztuki edycje 1-3, Cyberfoto 2013. Laureat nagrody ZPAP na Salonie Jesiennym. Opiekun Pracowni Grafiki i Pracowni Fotografii na Wydziale Sztuki UO. [więcej]

mgr Michał Misiura

mgr Michał Misiura

asystent, Pracownia Multimediów, mm.misiura@gmail.com

Urodzony w 1985 roku w Ozimku. W roku 2011 ukończył Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego ze specjalnością projektowanie graficzne i nowe media. Jako Vj współpracuje z wieloma artystami i grupami muzycznymi, między innymi: Propaganda Soundsystem, Ufecki, Elektrische.TV oraz Pleq. Zajmuje się animacją, VJ-ingiem, projektowaniem graficznym oraz mappingiem. [więcej]