STUDIA I STOPNIA

I tura naboru na I stopień studiów

20.04.2023 rozpoczęcie rejestracji kandydatów
11.07.2023 (wtorek) ostateczny termin rejestracji i składania portfolio oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej*
13.07.2023 (czwartek) godzina 9:00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio
17.07.2023 (poniedziałek) do godziny 15:00 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia
do 29.07.2023 ogłoszenie listy przyjętych na studia

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

II tura naboru na I stopień studiów

18.07.2023 rozpoczęcie rejestracji kandydatów
14.09.2023 (czwartek) ostateczny termin rejestracji i składania portfolio oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej* 
20.09.2023 (środa) godzina 9:00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio
22.09.2023 (piątek) do godziny 15:00 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat składa wymagane dokumenty w dziekanacie lub sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.16 lub 1.15, w terminach i godzinach:

Dla I tury naboru na I stopień studiów

18.07.2023–27.07.2023 r. komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku
27.07.2023 do godz. 15:00 ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą)

Dla II tury naboru na I stopień studiów

23.09.2023–28.09.2023 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku. 

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl
Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: tel. +48 77 452 7496, +48 77 452 7292
Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)
adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9  45-054 Opole 

STUDIA II STOPNIA

I tura naboru na II stopień studiów

20.04.202321.07.2023 rejestracja kandydatów i wpłacania opłaty rekrutacyjnej
21.07.2023 ostateczny termin rejestracji i składania portfolio oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.*
24.07.2023 (poniedziałek) godzina 9:00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio
25.07.2023 (wtorek) ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia
do 31.07.2023 ogłoszenie listy przyjętych na studia

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

II tura naboru na II stopień studiów 

24.07.2023 rozpoczęcie rejestracji kandydatów i wpłacenie opłaty rekrutacyjnej
10.08.2023 (czwartek) ostateczny termin rejestracji i składania portfolio oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.* 
22.09.2023 (piątek) godzina 9:00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio.
25.09.2023 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat składa wymagane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15, w terminach i godzinach:

Dla I tury naboru na II stopień studiów

24.07.2023–29.07.2023 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku.
29.07.2023 do godziny 15.00 ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą)

Dla II tury naboru na II stopień studiów

25.09.2023–02.10.2023 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl
Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl tel. +48 77 452 7496, +48 77 452 7292
Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)
adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 Opole

 

Kandydaci, którzy na studiach I stopnia lub poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne nie uzyskali części kompetencji typowych dla absolwentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, mogą podjąć na tym kierunku studia II stopnia, o ile uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 pkt ECTS.

Wymagania rekrutacyjne (kandydaci z nową i starą maturą): przegląd cyfrowej dokumentacji prac

LP. Jednostka kwalifikacyjna   Waga
1 przegląd cyfrowej dokumentacji prac* 1

* Przegląd cyfrowej dokumentacji prac ma na celu sprawdzenie wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:

Cyfrowa dokumentacja prac winna zawierać (sumarycznie min. 15 szt., max 30 szt.):

 • prac z zakresu rysunku lub malarstwa (minimum 5 szt., maksimum 15 szt.)
 • prac z zakresu innych dyscyplin np: grafika, grafika cyfrowa, fotografia, projektowanie graficzne, rzeźba, animacja, wideo i inne. (bez określonego minimum, maksimum 15 szt.)
 • notkę biograficzną zawierającą informacje kontaktowe, informacje o dotychczasowej edukacji, krótkie resume opisujące zainteresowania artystyczne. Nota może (nie musi) zawierać również linki do autorskich galerii on-line lub stron www.  

Cyfrowa dokumentacja prac – informacje techniczne dotyczące plików.

 • nota biograficzna w formacie PDF
 • plik graficzne w formacie JPG lub PNG w rozmiarze min. 2000 piks., max. 3000 piks. (wymiar dłuższego boku) 
 • pliki wideo w formacie MPEG4 (H.264) w rozdzielczości HD 1280×720 lub FullHD 1920×1080 o łącznej objętości nie większej niż 200MB

Wymagania rekrutacyjne: przegląd cyfrowej dokumentacji prac

LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga
1 przegląd cyfrowej dokumentacji prac* 1

*Przegląd cyfrowej dokumentacji prac ma na celu sprawdzenie wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:

Cyfrowa dokumentacja prac winna zawierać (sumarycznie min. 15 szt., max 30 szt.):

 • prac z zakresu rysunku lub malarstwa (minimum 5 szt., maksimum 15 szt.)
 • prac z zakresu innych dyscyplin np: grafika, grafika cyfrowa, fotografia, projektowanie graficzne, rzeźba, animacja, wideo i inne. (bez określonego minimum, maksimum 15 szt.)
 • notkę biograficzną zawierającą informacje kontaktowe, informacje o dotychczasowej edukacji, krótkie resume opisujące zainteresowania artystyczne. Nota może (nie musi) zawierać również linki do autorskich galerii on-line lub stron www.  

Cyfrowa dokumentacja prac – informacje techniczne dotyczące plików.

 • nota biograficzna w formacie PDF
 • plik graficzne w formacie JPG lub PNG w rozmiarze min. 2000 piks., max. 3000 piks. (wymiar dłuższego boku) 
 • pliki wideo w formacie MPEG4 (H.264) w rozdzielczości HD 1280×720 lub FullHD 1920×1080 o łącznej objętości nie większej niż 200MB