Elektroniczna karta obiegowa – instrukcja dla studenta

W momencie wydania elektronicznej karty obiegowej przez Dziekanat, zostaniesz powiadomiony, za pomocą wiadomości e-mail, o oczekujących pytaniach, na które musisz odpowiedzieć. Wszelkie informacje będą przesyłane na skrzynkę uczelnianą w domenie student.uni.opole.pl. Jeśli nie odpowiesz na pytania, to system będzie się upominał o brakujące odpowiedzi, wysyłając co pewien czas e-mail z przypomnieniem. Na stronie https://usosweb.uni.opole.pl należy zalogować się do modułu elektronicznej karty obiegowej. Logowanie odbywa się za pomocą adresu mailowego w domenie student.uni.opole.pl. W zakładce Dla wszystkich pojawia się katalog Obiegówki.

Elektroniczna karta obiegowa – instrukcja dla studenta