Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH I/II stopień

Rok  Przedmiot  Prowadzący  I termin 02–15.02.2024
(data / godzina / sala / forma egzaminu)
II termin (poprawkowy) 16–22.02.2024
(data / godzina / sala / forma egzaminu) 
II ROK lic Historia sztuki
i analiza dzieła plastycznego 2
dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 09.02.2024, godz. 8:30, sala 109, egz. ustny 22.02.2024, godz. 8:30, sala 109, egz. ustny
I ROK mgr Sztuka współczesna dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 08.02.2024, godz. 8:30, sala 109, egz. ustny 22.02.2024, godz. 10:00, sala 109, egz. ustny
II ROK mgr Estetyka współczesna dr Elżbieta Nieroba 09.02.2024, godz. 9:00, sala 114 w CC, ustny 19.02.2024, godz. 12.00, sala 114 w CC, ustny
Fotomedia 3 dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO 02.02.2024, godz. 9:00, sala 3.02, prezentacja projektu  16.02.2024, godz. 10:00, sala 3.02, prezentacja projektu
Projektowanie graficzne 3 dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO 02.02.2024, godz. 9:00, sala 3.02, prezentacja projektu  16.02.2024, godz. 10:00, sala 3.02, prezentacja projektu
Multimedia 3 dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

mgr Michał Misiura

06.02.2024, godz.12:00, sala 3.01, zaliczenie prac semestralnych 20.02.2024, godz.12.00, sala 3.01, zaliczenie prac semestralnych