1 czerwca 2017 odbyło się głosowanie w sprawie wyboru dziekana nowo powstałego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Wszyscy elektorzy w liczbie szesnastu (pod nieobecność jednej osoby) wybrali prof. Łucję Piwowar-Bagińską, na dziekana Wydziału Sztuki. Dziewiąty już wydział Uniwersytetu Opolskiego powołany został niedawną uchwałą senatu uczelni, a pracę w nowej strukturze rozpocznie z nowym rokiem akademickim.