Dr hab. Marian Molenda za cykl rysunków pt. Impresje zdobył główną nagrodę wMiędzynarodowym Konkursie na Rysunek im. Michała Elwiro Andriollego w Nałęczowie.
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.