ISVJ

ISVJ to przegląd VJsetów tworzonych na żywo, przez studentów Instytutu Sztuki, do wybranych prze siebie utworów. Prace powstały w ramach zajęć

z Realizacji Multimedialnych w ISUO prowadzonych przez mgr Michała Misiurę. Pierwsza próba generalna odbyła się w Labie 26.06.2015!

Fot. P. Ptaszyńska