LUBAWKA 2017 //// Kronika… i trzy kropki

Na wystawie Kronika… i trzy kropki prezentujemy prace studentów i wykładowców Wydziału Sztuki UO, które powstały podczas ostatniego pleneru artystycznego w Lubawce. Plener, podobnie jak w latach poprzednich, miał charakter interdyscyplinarnych warsztatów twórczych. Uczestniczyli w nim studenci I roku licencjatu Edukacji Artystycznej (obecnie II roku), którzy pod okiem swoich wykładowców – dr hab. Magdaleny Hlawacz, dr. hab. Grzegorza Gajosa i dr. Bartłomieja Trzosa – pracowali przez dziesięć dni nad indywidualnymi i grupowymi projektami w różnych dyscyplinach artystycznych. Pierwszy z projektów pt. Kronika… ma charakter dokumentacyjny, aczkolwiek traktowany jest z pewnym dystansem. Odnosi się do codziennych doświadczeń plenerowych, obserwacji natury, relacji międzyludzkich i innych interesujących zjawisk, jakie zaistniały w czasie pleneru.

Projekt fotograficzny Jeden pokój, dwie osoby dał studentom możliwość zaaranżowania przestrzeni konkretnego pokoju według własnego pomysłu, pod kątem stworzenia relacji pomiędzy dwiema osobami przebywającymi w tej przestrzeni. Wystawie towarzyszy także projekt wykładowców pod tytułem Jeden pokój, trzy osoby, który powstał jako sesja-niespodzianka i komentarz do prac studentów. Nie przypadkiem wystawa prezentowana jest w czasie sesji. Naszą intencją bowiem jest rozluźnienie napięcia związanego z czasem zaliczeń i egzaminów, a także wywołanie pozytywnych emocji. Wernisaż wystawy odbył się 23 stycznia o godz. 18:00 w Galerii A4 na Wydziale Sztuki UO. Wystawę można oglądać do 13 lutego 2018 roku, od poniedziałku do soboty w godzinach pracy wydziału.

Fot. G. Gajos