PĄKI / BOURGEONS (21–30 maja 2021)

Międzynarodowy projekt artystyczny „Pąki / Bourgeons” jest pokłosiem wieloletniej współpracy twórców z Wydziału Sztuki UO ze środowiskiem artystycznym, wywodzącym się z Dijon. Inicjatorem projektu jest Frédérick Gagné francuski artysta pochodzący z Quebecu,  organizator wielu artystycznych wydarzeń, spiritus movens polsko-francuskiej współpracy twórczej

W maju 2021 roku we Francji odbyły się dwie wystawy pod wspólnym tytułem „Pąki / Bourgeons”. Pierwsza miała miejsce w galerii La Ferronnerie w centrum Dijon, gdzie prace prezentowali artyści z Wydziału Sztuki UO: mgr Michał Krawiec, dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO, dr Paulina Ptaszyńska oraz artyści z Francji Cerize Fournier i Eric Mappa. Kuratorami wystawy byli Frédérick Gagné oraz dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO. Druga wystawa odbyła się w rezydencji artystycznej Eco Atelier w miejscowości Sacquenay. Tam prace wystawiali: dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO, dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO, dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO oraz Frédérick Gagné. 

Interdyscyplinarny charakter obu ekspozycji miał na celu ukazanie różnorodnego podejścia do pracy twórczej i pozwolił na konfrontację dzieł stworzonych w odizolowaniu. I choć spotkanie w Dijon nie miało konkretnej myśli przewodniej, ani głównego tematu, to pozwoliło na zestawienie indywidualnych poszukiwań ekspresji artystycznej, wypracowanych w czasie pandemii. Skrzyżowanie spojrzeń na twórczość intymną stało się głównym motywem wystawy. Różnorodność formalna przedstawianych prac opiera się na autorskim podejściu warsztatowym, jak i ideowym, dlatego też na wystawach można było zobaczyć prace multimedialne, mappingowe, instalacje graficzne, instalacje przestrzenne, fotografię, grafikę cyfrową, rysunek, kolaż, czy malarstwo. 

Kolejnym etapem międzynarodowego dialogu w ramach projektu artystycznego „Pąki / Bourgeons” będzie ekspozycja prac w listopadzie tego roku w Opolu. Podczas wystawy będzie można prześledzić różnorodne i indywidualne spojrzenie artystów, wywodzących się z różnych środowisk twórczych. 

fot. G. Gajos