Proscenium

Od 4 do 31 maja 2019 roku w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki można oglądać wystawę fotografii teatralnej dr hab. Grzegorza Gajosa. Wieloletnie doświadczenie współpracy z teatrem zaowocowało ogromną ilością zdjęć, dokumentujących różne inicjatywy teatralne.

Tytułowe „Proscenium” to intymna przestrzeń mojej obecności wśród aktorów. Niewidoczna czerwona linia której nie wolno mi przekroczyć, a którą, mimo wszystko, często przekraczam. To bezpośrednia przyległość do obszaru aktorskiej ekspresji, której doświadczam i opisuję. To wyczuwalny oddech i prawda o trudzie bycia innym niż się, w istocie, jest. To newralgiczny styk ich naturalnej ekspresji z moją wrażliwością…