Sensorium

od 1 do 14 listopada 2022 r. można zobaczyć wystawę Sensorium prezentowaną w galerii Postument i Za szybą wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, plac Polski 3/4, na której prezentowane są prace Aleksandry Janik i Grzegorza Gajosa, zrealizowane podczas pobytu w Tokyo.

Od autorki i autora:
Relacje, zależności i związki człowieka z miejscem, ich dynamiczne transformacje, codzienne praktyki i wydarzenia, potrzeby i pragnienia pozostają niezmiennie naszym podstawowym warsztatem artystycznym i źródłem inspiracji. Pobyt w Tokio był wyrazem twórczego niepokoju i braku zdolności do zakorzenienia się w jednej rzeczywistości. Artysta-rezydent, w naszym przekonaniu, inaczej niż turysta doświadcza miejsca. Twórczo odkrywaliśmy Tokyo, jego rozbudowany i skomplikowany organizm, ulegający ciągłym przemianom w czasie, a także w naszej świadomości. Zaprezentowane na wystawie prace są otwartym doświadczeniem miejsca, apoteozą jego różnorodności i mozaikowości. W pracy nad nimi chodziło też o coś więcej – zrozumienie siebie i innych, wyjście poza strefę komfortu i ustalone kategorie własnej tożsamości.

fot. G. Gajos