SHORTCUT

Shortcut to tytuł wystawy zbiorowej prezentowanej w Galerii Pierwsze Piętro ZPAP Opole, będącej kontynuacją wieloletniej współpracy twórców z Wydziału Sztuki z artystycznym środowiskiem regionu Burgundii. Na wstawie swoje prace zaprezentowali:

FR: Cerize Fournier, Frederick Gagne, Eric Mappa
PL: Grzegorz Gajos, Magdalena Hlawacz, Michał Krawiec, Bartosz Posacki, Paulina Ptaszyńska, Bartłomiej Trzos

SHORTCUT jest międzynarodowym projektem łączącym środowiska artystyczne z Francji (Dijon) i Polski (Opole). Spinającym wspólne doświadczenie tworzenia sztuki w najprostszy możliwy sposób, przez współdziałanie, nie zapośredniczone lecz w bezpośrednim kontakcie. Transgraniczny charakter projektu sprzyja wymianie doświadczeń, myśli i umiejętności, celebracji tego, co łączy i przezwyciężaniu tego, co dzieli.

Główną Ideą projektu SHORTCUT jest poszukiwanie nowych, najkrótszych dróg do osiągania porozumienia i założonych celów. Z zastrzeżeniem, że skrót który chcemy odnaleźć nie jest przysłowiową drogą na skróty. Cele projektu, choć uwspólnione, realizują się na różne sposoby dzięki intermedialnej wielości postaw artystycznych, prezentowanych przez jego uczestników.

Aby osiągnąć zamierzenia potrzebne jest doświadczenie, upór i determinacja. Aby utworzyć skrót potrzebna jest refleksja, analiza i świadomość sytuacji. Poszukiwania odpowiedniego skrótu może zakończyć się niepowodzeniem, lecz mimo tego ważne jest, aby nie zaprzestawać prób.

Skrót to dla nas przygoda, wyzwanie rzucone schematom, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, krok w stronę nieznanego, to ekonomiczne wydatkowanie energii i bliskość skróconego dystansu, słowa wypowiadane ściszonym głosem, dwa zamiast jednego i cztery zamiast dwóch.

Wystawa będzie czynna do 22.02.2022