STUDIA STACJONARNE I stopnia 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej. 

Niezbędne informacje znajdują się na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje) 

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów

Terminy rejestracji:

  1. na lektoraty 

Start: godz. 9:00 

09–15.01.2023 dla studentów II i III roku (którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
16–23.01.2023 dla studentów I roku
10.02.2023 zatwierdzenie rejestracji

 UWAGA! 

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na nazwę grupy, do której studenci zamierzają się rejestrować: grupa PRZEPIS LEKTORATU przeznaczona jest wyłącznie dla studentów posiadających uprawnienia do przepisu, tzn. legitymujących się zaliczonym lektoratem na poziomie B2 (lub wyższym) na innym kierunku studiów w UO, bądź na innej uczelni; w tym przypadku studenci nie odbywają zajęć, ale są zobowiązani przedstawić stosowny dokument Koordynatorowi zespołu lektorów danego języka.

  1. na egzaminy w sesji zimowej: 09–23.01.2023 

UWAGA! 

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na nazwę grupy, do której studenci zamierzają się zarejestrować: grupa PRZEPIS EGZAMINU jest przeznaczona wyłącznie dla studentów uprawnionych do przepisu egzaminu zdanego w ramach studiów odbytych na innych kierunkach bądź na innych uczelniach; odpowiednio, grupa PRZEPIS EGZAMINU (Z CERTYFIKATEM) jest dla studentów, którzy posiadają stosowny certyfikat na poziomie B2 (lub wyższym) uprawniający do zaliczenia egzaminu na podstawie takiego świadectwa (lista akceptowanych certyfikatów na www.sjo.uni.opole.pl).

W obu ww. przypadkach należy również przedstawić dokument właściwemu Koordynatorowi i zarejestrować się na inny język aby zaliczyć 120 godz. (2 semestry) lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.