Poniżej publikujemy prośbę Pełnomocnika Prorektora ds. Stowarzyszenia Absolwentów UO.

Drodzy Absolwenci,
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego wzmacnia swoją aktywność!
Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nową odsłonę strony internetowej stowarzyszenia. Będzie ona ulegać zmianie, wraz z rozwijaniem się naszych struktur i zasięgu. Chcemy, aby było to miejsce wspomnień i radości. Miejsce, które pozwoli każdemu absolwentowi zaprezentować własne doświadczenia i przeżycia, które w sposób naturalny pozostały w pamięci.
Dlatego na początku zachęcamy do przesyłania zdjęć z czasów studiów, wspomnień w formie pisemnej, czy to multimedialnej , oraz wszystkich innych elementów, które mogłyby pokazać kawałek historii WSP I UO. Bo historia Naszej Uczelni, to historie i przeżycia ponad 95 tys absolwentów! Wyżej wymienione rzeczy można wysyłać na adres:
absolwent@uni.opole.pl lub bmachnik@uni.opole.pl
Z poważaniem,
mgr Bartłomiej Machnik
Pełnomocnik Prorektor ds. Stowarzyszenia Absolwentów UO