Pracownia Multimediów

Pracownia zajmuje się działaniami związanymi z obrazem ruchomym, począwszy od tradycyjnych poklatkowych technik animacyjnych, poprzez film wideo, aż do najnowszych technik cyfrowych, a także zagadnieniami związanymi z interaktywnym przekazem audio-wizualnym. Przedmioty realizowane w pracowni obejmują zagadnienia z zakresu realizacji wideo, projekcji multimedialnych, instalacji multimedialnych, animacji eksperymentalnej i mappingu, a nade wszystko kreatywnego wykorzystania narzędzi cyfrowych w sztukach wizualnych, zastosowaniach użytkowych oraz integracji działań manualnych z mediami cyfrowymi.

W Pracowni Multimediów studenci mają do dyspozycji: 13 kompletnie wyposażonych i wydajnych stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem Adobe w wersji Master Collection, monitory Eizo, sprzęt do rejestracji obrazu wideo i dźwięku, aparaty cyfrowe, kamery wideo, kamery go pro, projektory multimedialne, stanowisko do realizacji animacji poklatkowej, zestawy lamp światła ciągłego o różnej mocy i charakterystyce, podświetlarki, kontrolery midi, tablety graficzne i wiele innej aparatury i akcesoriów przydatnych do pracy twórczej w środowisku cyfrowym.

Podstawowym oprogramowaniem używanym w Pracowni Multimediów są narzędzia firmy Adobe, przede wszystkim Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe AfterEffect i Adobe Ilustrator. W pracy z tradycyjną animacją podstawowym narzędziem jest program Dzed Dragonframe, do kontroli obrazu wideo w czasie rzeczywistym stosowany jest program Resolume Avenue, a grafika i animacja 3D realizowana jest w programie Autodesk 3DS Max.

Pracownia Multimediów jest pracownią dyplomującą zarówno na poziomie studiów licencjackich jak i magisterskich.

Wybrane realizacje studenckie

Zajęcia

multimedia 1 lic.

Celem zajęć jest zapoznanie się i opanowanie tradycyjnych technik animacji poklatkowej ze szczególnym uwzględnieniem technik rysunkowych, malarskich, technik kolażowych, fotograficznych oraz wykorzystujących materiały plastyczne Rozpoznanie potencjału tkwiącego w manualnych metodach kreacji obrazu ruchomego, a także opanowanie podstawowych technik montażu klasycznych animacji poklatkowych w środowisku cyfrowym.

multimedia 2 lic.

Celem zajęć jest zapoznanie się i opanowanie podstaw łączenia manualnych i cyfrowych technik animacyjnych. Rozpoznanie potencjału i możliwości wynikających z łączenia różnych metod kreacji obrazów ruchomych. Opanowanie podstaw rotoskopi, rejestracji, montażu i edycji materiału wideo oraz łączenia materiału wideo z elementami animowanymi.

multimedia 3 lic.

Celem zajęć jest zapoznanie się i opanowanie podstaw animacji cyfrowej, rozpoznanie potencjału i możliwości metod kreacji cyfrowego obrazu ruchomego. Opanowanie podstaw cyfrowej animacji 2D oraz podstaw cyfrowej edycji dźwięku. Doskonalenie podstawowych technik montażu i postprodukcji materiału animowanego i wideo.

multimedia 1 mgr.

 

multimedia 2 mgr.

 

realizacje multimedialne lic.

 

realizacje multimedialne mgr.

 

informatyka

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy w środowisku cyfrowym oraz zapoznanie z ideą pracy w środowisku programów pakietu Adobe. Zaznajomienie studenta z aplikacjami i oprogramowaniem wspomagającymi organizację pracy.

Pracownia multimedialna po za godzinami zajęć dydaktycznych dostępna jest dla studentów Wydziału Sztuki UO w godzinach od 8.00 do 21.00 przez 6 dni w tygodniu (w niedziele Wydział Sztuki jest nieczynny).

Zgodę na korzystanie z pracowni po za godzinami dydaktycznymi uzyskać można od dr hab. Bartosza Posackiego, mgr Michała Misiury lub mgr Pauliny Ptaszyńskiej.

Zasady korzystania z Pracowni Multimediów reguluje regulamin.

regulamin

REGULAMIN PRACOWNI MULTIMEDIÓW INSTYTUTU SZTUKI UO
dotyczy również pracowni struktur wizualnych

zobacz inne regulaminy

Pracownicy

dr hab. Bartosz Posacki

profesor UO, bposacki@uni.opole.pl

dr Paulina Ptaszyńska

adiunktka, pptaszynska@uni.opole.pl

mgr Michał Misiura

asystent, mmisiura@uni.opole.pl