Pracownia Rzeźby

Edukacja w pracowni rzeźby rozpoczyna się od doskonalenia umiejętności odzwierciedlania i interpretacji natury, poznania podstaw języka rzeźbiarskiego. Równolegle studenci poznają podstawy ceramiki, ćwiczą kompozycje brył przestrzennych, realizują zadania dotyczące małej formy rzeźbiarskiej. Wszystkie te ćwiczenia dają podstawę do świadomego, śmielszego poruszania się w obrębie trzech wymiarów.

Realizowane zadania na roku trzecim studiów licencjackich i na studiach magisterskich nastawione są na indywidualną wypowiedź twórczą studenta, na budowanie własnego kodu wypowiedzi artystycznej i co za tym idzie umiejętności doboru materiału do projektu jak i zdobycie niezbędnych umiejętności warsztatowych.

Każdy projekt jest indywidualnie konsultowany od fazy koncepcyjno-projektowej do realizacji. W zależności od projektu student ma możliwość poznania podstaw technologii pracy w drewnie, metalu, kamieniu, tworzywach sztucznych, oraz tworzenia form gipsowych i realizacji odlewów. Współpracujemy też z innymi pracowniami, po to by w pełni wykorzystać potencjał studenta i dać możliwość realizacji interdyscyplinarnych projektów. Wykłady powiązane z wyjazdami dają możliwość poznania technologii i specyfiki pracy w zakładach ceramicznych, artystycznej odlewni metali kolorowych, czy zastosowania i produkcji mas silikonowych. Tematy dają szerokie spektrum interpretacji i są punktem wyjścia dla indywidualnych przemyśleń i realizacji studenta.

Efektem wysiłków studenta związanych z edukacją w pracowni rzeźby jest praca dyplomowa na licencjackim czy magisterskim stopniu studiów. Dyplomant realizuje dyplom pod kontrolą prowadzącego, mając pełną swobodę wyboru koncepcji pracy dyplomowej, materiału do rzeźby czy łączenia technik i form interdyscyplinarnych, nie wyłączając współpracy z innymi pracowniami Wydziału Sztuki. Praca dyplomowa jest dowodem dojrzałości twórczej, intelektualnej, wrażliwości i wyobraźni autora, której wyrazem są preferencje formalne i ideowe realizowanego dyplomu.

Wybrane realizacje studenckie

Zajęcia

rzeźba 1 lic.

 

 

rzeźba 2 lic.

 

 

rzeźba 3 lic.
rzeźba 1 mgr.

Pracownia rzeźby po za godzinami zajęć dydaktycznych dostępne jest dla studentów Wydziału Sztuki UO w godzinach od 8.00 do 21.00 przez 6 dni w tygodniu (w niedziele Wydział Sztuki jest nieczynny).

Zgodę na korzystanie z pracowni po za godzinami dydaktycznymi uzyskać można od prof. Mariana Molendy, dr Witolda Pichurskiego lub mgr Ignacego Nowodworskiego.

Zasady korzystania z Pracowni Rzeźby reguluje regulamin.

Pracownicy

prof. Marian Molenda

profesor zwyczajny, marian.molenda@gmail.com

dr Ignacy Nowodworski

adiunkt, ignacy.nowodworski@vp.pl

dr Witold Pichurski

adiunkt, witpichurski@uni.opole.pl