Struktury wizualne i mechanizmy percepcji wzrokowej

Celem zajęć jest rozpoznanie podstawowych mechanizmów kształtujących proces percepcji wzrokowej zarówno na poziomie fizjologicznym jak i psychologicznym. W programie znajdują się wykłady poświęcone zagadnieniom związanym z percepcją wzrokową, postrzeganiem, recepcją obiektów wizualnych, procesami identyfikacji i interpretacji danych sensorycznych, oraz teorią kodów wizualnych.

Podstawową formą zajęć są ćwiczenia rozwijające umiejętności świadomego widzenia oraz analizy zjawisk wizualnych. Celem ćwiczeń jest poszerzenie wiedzy z zakresu właściwości obiektów wizualnych, takich jak kształt, barwa, luminacja, faktura i struktura. Rozpoznanie i analiza zasad kompozycji zarówno płaszczyznowej jak i przestrzennej. Wynikiem ćwiczeń jest twórcza interpretacja podjętych tematów opierajaca się na zebranych doświadczeniach i pogłębionej refleksji.

Przykładowe tematy realizowane w ramach zajęć:
– Analiza obiektów wizualnych – badania i synteza cech morfologicznych, strukturalnych i kontekstualnych obiektów wizualnych.
– Kształt, barwa, luminacja, światło i cień – analiza kompozycji płaszczyznowych i półprzestrzennych
– Iluzje optyczne i obrazy wieloznaczne – klucz do zrozumienia mechanizmów percepcji
– Postrzeganie zjawisk przestrzennych – praktyczne ćwiczenia z zakresu kreacji dwuwymiarowych obrazów przestrzennych.

 

Wybrane realizacje studenckie

Zajęcia

struktury wizualne 1 rok lic.
percepcja wizualna 1 rok mgr.

Pracownia struktur wizualnych po za godzinami zajęć dydaktycznych dostępne jest dla studentów Wydziału Sztuki UO w godzinach od 8.00 do 21.00 przez 6 dni w tygodniu (w niedziele Wydział Sztuki jest nieczynny).

Zgodę na korzystanie z pracowni po za godzinami dydaktycznymi uzyskać można od dr hab. Bartosza Posackiego, mgr Michała Misiury lub mgr Pauliny Ptaszyńskiej.

Zasady korzystania z Pracowni Struktur Wizualnych reguluje regulamin.

regulamin

Pracownicy

dr hab. Bartosz Posacki

profesor UO, bposacki@uni.opole.pl

dr Paulina Ptaszyńska

asystent, pptaszynska@uni.opole.pl