Pracownia Projektowania Graficznego

Kształcenie w pracowni projektowania graficznego wiąże się z ciągłym zdobywaniem doświadczenia na polu organizacji płaszczyzny, w której wiodącą rolę odgrywa zarówno warstwa typograficzna jak i obraz.

W ramach przedmiotu studenci poznają kluczowe zasady projektowania graficznego zaczynając od prostych układów literniczych (wizytówka, ulotka, anons), poprzez bardziej złożone rozwiązania, bazujące na siatce modułowej (plakat, afisz) a skończywszy na publikacji wielostronicowej oraz kompleksowej identyfikacji wizualnej.

W procesie edukacji dużą uwagę przykłada się do wartości użytkowych idei, klarowności przekazu, właściwych decyzji typograficznych, uwzględniających hierarchię treści oraz charakter publikacji. Równie istotny wydaje się łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką w realizacji projektów włączanych w szerszy obieg (finalnie upublicznionych).

Pracownia projektowania graficznego od wielu lat współpracuje z wieloma podmiotami kulturalnymi (Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Wydział Kultury Miasta Opola, Festiwal Opolskie Lamy, Opolski Festiwal Fotografii, Uniwersytet Opolski) realizując projekty dla wymienionych instytucji.

Dysponuje dwiema salami wyposażonymi w 18 stanowisk komputerowych firmy Apple wraz z oprogramowaniem Adobe Designe Premium, zapewniającym dostęp do profesjonalnych narzędzi jakimi posługuje się współczesny projektant. Wiodącymi aplikacjami są: InDesign wykorzystywany do składu, Photoshop do przygotowania komponentów fotograficznych oraz Illustrator do tworzenia grafiki wektorowej.

Ponad to dysponujemy wielkoformatową drukarką Epson wykorzystującą technologię pigmentową, zapewniającą najwyższą jakość wydruków.

Pracownia Projektowania Graficznego jest pracownią dyplomującą zarówno na poziomie studiów licencjackich jak i magisterskich.

Wybrane realizacje studenckie

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Zajęcia

projektowanie graficzne 1 lic.
projektowanie graficzne 2 lic.
projektowanie graficzne 3 lic.
projektowanie graficzne 1 mgr.
projektowanie graficzne 2 mgr.
edytory tekstu i obrazu

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności praktycznego i kreatywnego wykorzystania narzędzi i technik kreacji programów Adobe Photoshop oraz Adobe In Design

zadania (rok I licencjacki, semestr letni 2018/2019)

Pracownia Projektowania Graficznego po za godzinami zajęć dydaktycznych dostępna jest dla studentów Wydziału Sztuki UO w godzinach od 8.00 do 21.00 przez 6 dni w tygodniu (w niedziele Wydział Sztuki jest nieczynny).

Zgodę na korzystanie z pracowni po za godzinami dydaktycznymi uzyskać można od dr hab. Grzegorza Gajosa.

Zasady korzystania z Pracowni Projektowania Graficznego reguluje regulamin.

Pracownicy

dr hab. Grzegorz Gajos

profesor UO, ggajos@uni.opole.pl

dr hab. Aleksandra Giza

profesor UO, agiza@niu.edu