INSTAL-akcje 2014

III edycja cyklicznej wystawa INSTAL-akcje prezentująca prace semestralne studentów Instytutu Sztuki, organizowana przez Pracownie Rzeźby

w przestrzeniach Studenckiego Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95. Finisaż wystawy odbył się 11.03.2014 roku o godzinie 18.00.