Brzeg bezsenności – wystawa Aliny Fedotovej

1 marca o godz. 17.00 w Galerii A4 odbył się wernisaż wystawy BRZEG BEZSENNOŚCI – WYSTAWA DRUKU KOLOROWEGO na której swoje prace

zaprezentowała Alina Fedotova studentka 2 roku studiów magisterskich w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Fot. P. Ptaszyńska, M. Szczypel, M. Tyka