365/7 doświadczeń. Wystawa Michała Krawca

​​Od 20 września do 8 października 2019 roku w Galerii Pierwsze Piętro ZPAP w Opolu przy ul. Krakowskiej 1 odbyła się wystawa pt. 365/7 doświadczeń Michała Krawca.

autor o wystawie:
Wystawa 365/7 doświadczeń jest próbą podsumowania okresu 365 dni licząc od 6 lipca 2018 do 6 lipca 2019.To próba podsumowania zmagań się z materią grafiki. Dla mnie jest ona niczym temat badań w pracowni, która staje się laboratorium, gdzie mogę przeprowadzać doświadczenia. Współczesna grafika znacznie odbiega od tego do czego przez wieki zostaliśmy przywiązani, dziś nie jest już ona konwencjonalnym drukiem na płaskiej powierzchni, a coraz częściej staje eksperymentem. Doświadczeniem na wielu płaszczyznach, melanżem technik, czy sposobem uzyskiwania matrycy. Także podłoże nie jest już tylko płaską kartką papieru, co raz częściej odbitka graficzna poprzez zastosowanie jako podłoża np. form przestrzennych jak ceramika, czy odlewy włókna szklanego, staje się unikatem graficznym a powstające wydruki stają się nakładami jednostkowymi. W takiej sytuacji sama matryca nie służy już tylko i wyłącznie uzyskiwaniu określonej liczby druków stanowiących pewien nakład, jest traktowana jako narzędzie zostawiający charakterystyczny ślad – wzór na danej powierzchni. W zasadzie rozważania na temat rozwoju kierunków współczesnej grafiki i jej meandrów towarzyszą mi codziennie, stąd właśnie tytułowe 7. Prace które będą mieli okazje państwo zobaczyć podczas wernisażu po części są reekspozycją, a po części są zupełnie nowe. Tematyka, której dotykają to codzienność, ludzie, wydarzenia, których często jesteśmy mimowolnymi świadkami. Staram się je łączyć w grafikach z osobistymi przemyśleniami dokąd zmierzamy jako mieszkańcy kosmosu? Paradoksalnie nie myślący globalnie w makro skali jaką jest kosmos. Czy cały nasz rozwój na pewno poszedł w dobrym kierunki? I czy nasza egzystencja jako gatunku jest istotna dla planety, którą zamieszkujemy?

fot. M. Krawiec, ZPAP Opole