Dr Edward Szczapow autorem konserwacji obrazów Stacji Drogi Krzyżowej z kościoła katedralnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

Dr Edward Szczapow wraz z dr Beatą Wewiórką wykonali konserwację 12 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej z 1737 r. autorstwa Jana Józefa de Kont z kościoła katedralnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Koncepcja konserwacji i renowacji cyklu zakładała powstrzymanie procesu destrukcji obrazów, konsolidację wszystkich warstw technologicznych oraz przywrócenie walorów artystycznych i estetycznych malarstwu epoki Baroku. Katedra Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu w 1964 roku została wpisana do rejestru zabytków woj. opolskiego. Prace konserwatorskie trwały dwa lata, a dokumentacja została złożona w biurze Opolskiego Woj. Konserwatora Zabytków.