Dr Edward Szczapow autorem konserwacji wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach

Dr Edward Szczapow wraz z dr Beatą Wewiórką wykonali konserwację wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła. Wykonanie konserwacji wnętrza kościoła, w tym rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej, została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014–2020. Przedmiotem realizacji konserwatorskiej było wykonanie polichromii i ornamentów na stropie kościoła i balustradzie chóru, oczyszczenie i poddanie dezynsekcji części stropu, wykonanie rekonstrukcji ambony oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Prace konserwatorskie trwały prawie rok i dzięki temu kościół w Starych Siołkowicach zyskał nowe oblicze. Dokumentacja została złożona w biurze Opolskiego Woj. Konserwatora Zabytków.