Dr hab. Grzegorz Gajos beneficjentem programu Kultura Polska na Świecie Instytutu Adama Mickiewicza

Dr hab. Grzegorz Gajos wspólnie z prof. Aleksandrą Janik z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu otrzymali grant Instytutu Adama Mickiewicza w programie Kultura Polska na Świecie, na realizację projektu artystycznego i udział w miesięcznej rezydencji artystycznej SIM Residency (Korpúlfsstadir, Reykjavik, Islandia). 

Program Kultura Polska na Świecie skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury. Ma na celu wsparcie indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju.

Podczas rezydencji dr hab. Grzegorz Gajos zrealizował dwa projekty artystyczne. Projekt Orbis Interior/Orbis Exterior poświęcony jest zagadnieniu topofilii – zależności i związkom człowieka z miejscem i powstał we współpracy z prof. A. Janik. Kolaboracyjna praca Orbis Interior/Orbis Exterior zawiera audio-wizualne i narracyjne odniesienia do doświadczenia miejsca i natury Islandii. Jest to artystyczny komentarz wyrażony głównie poprzez hybrydową fotografię, wideo i nagrania dźwiękowe. Natomiast projekt Disappearing Islands to indywidualny cykl fotograficzny 20 prac Grzegorza Gajosa. 

Wszystkie prace prezentowane były podczas międzynarodowej wystawy SIM Residency group exhibition ABSOLUTORIUM w Sýningarsalur SÍM Korpúlfsstadir w Reykjaviku.

Informacje o projektach:
Orbis Interior / Orbis Exterior https://www.sim-residency.info/SIM-Projects/Orbis-Interior-%2F-Orbis-Exterior 
Disappearing Islands https://www.sim-residency.info/SIM-Projects/Disappearing-islands

Promocja wydarzenia:

https://www.sim-residency.info/event-details/group-exhibition-3
https://fb.me/e/2aKFpZl9j

fot. G. Gajos