Dwie nagrody dla Pauliny Ptaszyńskiej na Salonie Jesiennym 2020

Z radością informujemy, że na tegorocznym Salonie Jesiennym w Opolu komisja w składzie: Prof. Marek Grzyb, Prof. Aleksandra Janik, Prof. Norman Smużniak, przyznała nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego (Grand Prix) Pauline Ptaszyńskiej za pracę Droga mleczna, za dyskretną estetykę i kulturę wizualną, spójność percepcyjną, harmonię dźwięku, obrazu i pustki. Ponadto Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zdecydowała o przyznaniu jej również wyróżnienia za interesujące łączenie aspektu emocjonalnego i rozumowego skutkujące subtelną kombinacją kameralności z wymiarem astronomicznym oraz kompozycyjnej abstrakcyjności z fizykalnym konkretem.

Nagrodzona praca to instalacja mappingowa (projekcja av + lustrzane i drewniane obiekty), która w swojej syntetycznej formie skłania do kontemplacji nad uniwersum wszechświata.

Projekt prezentowany był także na wystawie indywidualnej Black Hole w 2019 w Gallery 215, DeKalb, Northern Illinois University USA (wystawa o charakterze kuratorskim na zaproszenie uczelni Northern Illinois University) http://sztuka.uni.opole.pl/project/loop/ 

informacje na stronie Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu https://galeriaopole.pl/salon-jesiennu-2020/
informacje i dokumentacja fotograficzna na stronie ZPAP Opole https://zpap.opole.pl/2020/salon-jesienny-2020/