Processus

Processus 3.1 to projekt realizowany we współpracy z artystami z partnerskiego regionu Burgundia. Biorą w nim udział artyści z Dijon: Charline Cabaret, Muriel Carpentier, Mannon Galois i Frédérick Gagné oraz pracownicy Instytutu Sztuki: Bartłomiej Trzos, Grzegorz Gajos, Magdalena Hlawacz i Michał Krawiec. Projekt rozpoczął się w 2016 roku, ale współpraca artystyczna Frédéricka Gagné i Bartłomieja Trzosa trwa już od 2011 roku.

Efektem projektu Processus 3.1 będą wystawy, które zaprezentujemy zarówno w Opolu, jak i we Francji. Dokumentacja fotograficzna przedstawia rewizytę u naszych przyjaciół – pracę nad projektem i  wspólnie spędzony czas. Wierzymy, że dzięki bliskim relacjom i przyjaźniom między artystami możliwa jest trwała i owocna współpraca na polu sztuki 🙂

Fot. M. Hlawacz, M. Krawiec,