LAO CHE – koncert charytatywny w ramach akcji Naprawmy Szczebla

2 listopada 2016 r. o godzinie 20:00 w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu odbył się multimedialny koncert grupy LAO CHE w ramach akcji NAPRAWMY SZCZEBLA prowadzonej w celu zbiórki pieniędzy na rehabilitację studenta Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego Patryka “Szczebla” Wojdy

Projekcja multimedialna zrealizowana została pod opieką artystyczną mgr Michała Misiury w Pracowni Multimediów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego kierowanej przez dr hab. Bartosza Posackiego. Autorem projekcji jest student I roku studiów magisterskich Michał Przyszlak.

fot. i wideo: M. Misiura