PLASTER

ŁUKASZ BUGOWSKI

Wystawa indywidualna

WYDZIAŁ SZTUKI UO
9.12.2022

Wydział Sztuki Uniwersytet Opolski, ul. Wrocławska 4

 

Projekt jest realizowana przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego
w ramach stypendium Marszałkowskie Talenty.

​Założenia projektu PLASTER – cykl działań performatywnych na pograniczu sztuk teatralnych i wizualnych wypływają z moich doświadczeń związanych z teatrem w czasie pandemii. Czas ten wymusił na aktorkach i aktorach inny tryb pracy i wiele teatralnych działań z desek teatrów zostało przeniesionych do prywatnych domów. Opolski Teatr Lalki i Aktora, w którym na co dzień pracuję, realizował wiele projektów pod wspólnym hasłem #zostańwdomu, bądź w Teatrze! Było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, ale też otworzyło mi drogę do zacieśnienia współpracy z opolskimi artystkami i artystami wizualnymi, z którymi współpracowałem przy realizacji filmów wideo i graficznego opracowywania materiałów.

Jestem absolwentem wydziału lalkarskiego i to w dużym stopniu wpłynęło na moje zainteresowanie szeroko rozumianą „formą”. Wykraczanie poza formę tradycyjnej gry i sceny jest głównym założeniem projektu. 

Przygotowałem serię etiud/performansów, w których wchodzę w interakcję z dziełem artystycznym z zakresu sztuk wizualnych. Pozwoliło to na współistnienie aktora i obiektu na równych prawach, a także kreowanie nowych relacji dzieła i widza. 

Istotne jest dla mnie uwzględnienie lokalnego środowiska artystycznego. Uczestnictwo opolskich artystek i artystów pozwoliło na zacieśnianie współpracy i wymianę doświadczeń. 

Artystki i artyści, których prace stały się dla mnie inspiracją to: Mateusz Domeradzki, Magdalena Hlawacz, Katarzyna Mular, Bartosz Posacki oraz Paulina Ptaszyńska.