Nagrody dla dr hab. Bartłomieja Trzosa oraz mgr Pauliny Ptaszyńskiej na Salonie Jesiennym 2018

Z przyjemnością informujemy, że na tegorocznym Salonie Jesiennym 2018 Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego (Grand Prix) otrzymał Bartłomiej Trzos za syntetyczną i poetycką opowieść w pracy Black Moon 1 oraz w zestawie czterech miniatur malarskich. Natomiast Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zdecydowała o przyznaniu nagrody Paulinie Ptaszyńskiej za cykl prac U1, U2, U3 za wysoki walor artystyczny przy oszczędności i zdyscyplinowaniu formy. W skład komisji oceniającej weszli: prof. Jan Szmatloch – przewodniczący, prof. Zbigniew Furgaliński oraz dr hab. Damian Pietrek. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Black Moon 1 Bartłomieja Trzosa to instalacja malarska ukazująca różnorodne pod względem kolorystyki, jak i formy interpretacje faz księżyca.
U1, U2, U3 Pauliny Ptaszyńskiej to cykl 3 lightboxów odnoszący się do zjawisk atmosferycznych w kontekście własnych obserwacji oraz ich uniwersalnego charakteru.
Salon Jesienny to cykliczna wystawa o charakterze kuratorskim i konkursowym, organizowana od lat 50-tych przez ZPAP oddział w Opolu i GSW w Opolu.

https://zpap.opole.pl/2018/salon-jesienny-2018/ 

http://radio.opole.pl/101,249904,salon-jesienny-otwarty-a-autorzy-nagrodzeni-zdje