Oprawa graficzna Dni Opola

Autorką oprawy graficznej Dni Opola 2021 jest studentka Uniwersytetu Opolskiego III roku licencjatu Oliwia Puzon. Projekt powstał na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w Pracowni Projektowania Graficznego dr. hab. Grzegorza Gajosa oraz w Pracowni Grafiki Interdyscyplinarnej dr hab. Magdaleny Hlawacz, przy współpracy z projektantką, absolwentką UO – Katarzyną Mular.

Nasi studenci regularnie mają okazję projektować plakaty do wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Opola – od kilku lat współpracujemy z Wydziałem Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Oprawa graficzna Dni Opola realizowana jest w ramach jednego z tematów semestralnych na III roku licencjatu. Zadanie ma formułę konkursu – spośród wszystkich studenckich propozycji prowadzący zajęcia i Organizatorzy wydarzenia wybierają najlepszy projekt.

2021 Oliwia Puzon
2019 Olha Omelchenko
2018 Ewelina Kędzia
2017 Mateusz Czachor
2016 Marianna Szczerba
2015 Ksenia Chernoliakhova (+ autorka logotypu Dni Opola)