Porta Nigra

10 września 2016 roku w Trier, odbył się mapping na fasadzie Porta Nigra, jednego z najbardziej znanych zabytków późnego antyku w Europie na północ od Alp. Projekcie przygotowali pracownicy Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego: dr hab. Bartosz Posacki, mgr Michał Misiura, mgr Paulina Ptaszyńska oraz absolwent ISUO Jakub Kubara.

Muzykę przygotował Grzegorz Fijałkowski. Mapping powstał w ramach projektu „Freedombus” tworzonego przez Cross Broder Network pod kierunkiem prof. Anny Bulandy-Pantalacci (Trier University of Applied Sciences). Więcej informacji o projekcie Freedombus http://www.cross-border-network.eu/index.php

Fot. P. Ptaszyńska, B. Posacki