Warsztaty animacji lalkowej

Od 4  do 6 kwietnia 2014 w Instytucie Sztuki UO odbyły się warsztaty z zakresu tworzenia lalek i scenografii na potrzeby animacji poklatkowej.

Warsztaty poprowadził Piotr Ficner, artysta związany z Łódzkim Studiem Produkcji Filmowej SE-MA-FOR.

Fot. G. Gajos