Poza Ramą – Lwów
Na przedsięwzięcie Poza ramą złożyły się dwie międzynarodowe wystawy, w których udział wzięli studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz studenci Katedry Designu Narodowego Leśno–Technicznego Uniwersytetu Ukrainy we Lwowie. Pierwsza wystawa odbyła się w Opolu, w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. Druga – we Lwowie, w Galerii Zefiryna. Pomysłodawczyniami tej akcji artystycznej były studentki Wydziału Sztuki UO – Olha Koval i Anastasiia Shevchuk, które przyjechały do Opola ze Lwowa i tutaj kontynuują naukę na studiach magisterskich (Poza ramą to integralna część ich prac dyplomowych, których obrony odbędą się w lipcu br.). Celem wystaw było skonfrontowanie postaw artystycznych, zaprezentowanie odmiennych wizji twórczych, promocja sztuki studenckiej, ale także szeroko rozumiane SPOTKANIE.
Wystawy w Opolu, jak i we Lwowie, były bowiem pretekstem do spotkań studentów i wykładowców z obu uczelni, a więc spotkań ludzi, kultur i myśli.

Zaproponowany przez Olhę Koval i Anastasiię Shevchuk tytuł Poza ramą był dla studentów biorących udział w wystawach punktem wyjścia do pracy w różnych dyscyplinach artystycznych (malarstwo, rysunek, grafika, ilustracja), zachętą do tego, aby spojrzeć dalej, inaczej, wyjść poza bezpieczny, znany obszar. Albo też spojrzeć na to, co doskonale znane – na nowo, inaczej.

Podczas wystaw zostały zaprezentowane prace 30 autorów, czyli kilkadziesiąt odmiennych wizji, postaw, technik i technologii. Była to wymiana doświadczeń studentów reprezentujących różne kraje, miasta i szkoły artystyczne.

Fot. G. Gajos