Prace dr hab. Grzegorza Gajosa z cyklu Inward Focus włączone w międzynarodowy projekt Contradiction

Inward Focus to cykl grafik cyfrowych (25 x 25 cm) dr hab. Grzegorza Gajosa podejmujący temat niespójności, zaprzeczenia logice i szeroko rozumianej sprzeczności. Prace z cyklu prezentowane były na 1 krajowej i 3 międzynarodowych wystawach o charakterze kuratorskim w ramach międzynarodowego projektu Contradiction Print Exchange: Aknoon Art Gallery, Isfahan, Iran; CTRL Art Studio, Wrocław; IMPACT 10 International Multidisciplinary Printmaking Conference, Santander, Hiszpania (międzynarodowa, cykliczna, prestiżowa konferencja poświęcona grafice warsztatowej); The Project Space, University at Buffalo, USA.

O projekcie Contradiction: Tytułowy termin jest bardzo pojemnym pojęciem w języku angielskim oznaczającym coś, co bywa lub jest niespójne, zaprzeczające logice lub po prostu przeciwstawne w swojej strukturze, noszące w sobie znamiona antagonizmu. Niezależnie od sposobu interpretacji kluczowym jest silne oscylowanie wokół pojęcia szeroko rozumianej sprzeczności. Kolekcja odbitek jest efektem pracy 31 artystów. Każdy z nich został zaproszony do przedstawienia własnej unikalnej interpretacji tematu. Grupę stanowili studenci, asystenci i profesorowie wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta.
Kuratorzy projektu: Sebastian Łubiński, Maggie Middleton, Vinicius Libardoni

https://arts-sciences.buffalo.edu/art/news-events/recent-news/contradiction.html
https://contradictionprint.wixsite.com/home
https://www.asp.wroc.pl/pl/aktualnosci/wystawa-grafiki-contradiction