Spotkanie z prof. Mirosławem Pawłowskim, dr Jarosławem Janasem i mgr Henrykiem Tomczakiem – laborantem z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

5.04.2017 r. w Instytucie Sztuki UO odbyło się spotkanie z prof. Mirosławem Pawłowskim, dr Jarosławem Janasem i mgr Henrykiem Tomczakiem – laborantem z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zaproszeni 

goście opowiedzieli o pracy na UAP i o tamtejszej pracowni serigrafii.

Fot. G. Gajos