Terra Nota – indywidualna wystawa dr hab. Bartosza Posackiego w Czechach

8 października 2021 o godzinie 17:00 w Muzeum Miejskim w Svitavach, w ramach projektu artystycznego Art Islands, odbył się wernisaż indywidualnej wystawy dr hab. Bartosza Posackiego pod tytułem Terra Nota. 

Terra Nota to wystawa intermedialna złożona z trzech zintegrowanych cykli prac, będących częścią projektu artystycznego Terra. Ich wspólnym mianownikiem jest wieloskalowa analiza materii. Materii rozumianej jako podstawowy, lecz płynny składnik rzeczywistości, którego trwałość i stabilność jest jedynie wynikiem ograniczeń naszej percepcji. Poszukiwanie znaczeń i historii, tych przeszłych i tych jedynie potencjalnych, będących wytworem chemii, biologii lub kultury staje się głównym wątkiem obecnym we wszystkich pracach. 

Wystawę będzie można oglądać do 14 listopada 2021.