Badacze i artystki z pracowni Różnorodności i migracji na spotkaniu w Dijon

W dniach 2–6 maja 2023 r. badaczki, badacze, artystki i artyści działający w pracowni “Diversity and Migration” sojuszu FORTHEM odwiedzili Francję, by wziąć udział w sympozjum “Unpacking Migration” zorganizowanym przez Uniwersytet Burgundii (uB), a także odbyć spotkania projektowe w przedsięwzięciu “IncluKIT” (Inclusive Intercultural Communication Training Kit for Initial Reception of Migrants), które uniwersytety sojuszu z Palermo, Moguncji, Dijon, Jyväskylä, Walencji i Opola realizują wraz z partnerami zewnętrznymi (SIETAR Europa, SIETAR Switzerland and diversophy®).

Podczas pobytu w uB, dr hab. Magdalena Hlawacz, dr hab. Bartosz Posacki i dr Paulina Ptaszyńska przeprowadzili warsztaty dla studentów kierunku studiów magisterskich Intercultural Management, a także zaprezentowali wystawę swoich prac zatytułowaną “Mis/per/re/ception”, poświęconą tematyce migracji. Wystawa była przyczynkiem do działań warsztatowych ze studentami, którzy konfrontowali swoje naukowe podejście do społecznych i kulturowych konsekwencji mobilności z interpretacjami artystycznymi. Magdalena Hlawacz przedstawiła prace z zakresu projektowania graficznego – serię projektów okładki książki na temat narracji migrantów, którą pracownicy Labu zredagowali na podstawie kursu Akademii Cyfrowej FORTHEM (książka w druku: Carmona Rodriguez, C., Pujante, D. 2024, “Narrativas Migrantes”, Es Tirant, Madrid). Bartosz Posacki zaprezentował poruszającą serię grafik zatytułowaną “Schron” – krytyczny i emocjonalny komentarz do smutnej codzienności nieregularnej migracji. Paulina Ptaszyńska przygotowała prace poświęcone wizualizacji i kulturowej rekonstrukcji wielkich katastrof klimatycznych, które wywołały dyskusję na temat społecznych i fizycznych uwarunkowań migracji w antropocenie.

Clara Kleininger-Wanik i dr Michał Wanke przedstawili referat na temat wizualnych narracji migrantów w filmach dokumentalnych, bazując na swojej pracy filmoznawczej, twórczości filmowej i badaniach z wykorzystaniem metodologii wizualnych. Badacze wzięli również udział w sesji posterowej studentów uB, przedstawiających cząstkowe rezultaty projektów badawczych, które będą rozwijać i bronić w formie prac magisterskich w przyszłym roku. Studentki z Dijon, które są nominowane do wyjazdu na wymianę w ramach programu Erasmus+ wzięły też udział w sesji informacyjnej zorganizowanej przez uB, podczas której miały okazję zadać koordynatorowi wydziałowemu pytania o studiowanie w Opolu. 

W Dijon odbyły się także spotkania robocze zespołu realizującego projekt badawczo-rozwojowy z udziałem zewnętrznych partnerów – IncluKIT. Na spotkaniach z przedstawicielami SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) i badaczami z uB i JGU omawiano dalsze kroki w projekcie, w ramach którego zrealizowano już dwa etapy badania jakościowego i analizy w celu wyłonienia sytuacji krytycznych w pracy profesjonalistów i wolontariuszy z osobami uchodźczymi w badanych krajach. W tej chwili zespół z Uniwersytetu Walencji kończy projektować narzędzie IncluKIT z firmą diversophy® w formie interaktywnych i refleksyjnych gier, a koleżanki i koledzy z JYU (obecni w Dijon przez połączenie cyfrowe) rozpoczną optymalizację i testowanie narzędzia. Na następnym etapie inicjatywę przejmie zespół projektowy UO (Hlawacz, Kleininger-Wanik, Posacki, Ptaszyńska, Wanke), który jest odpowiedzialny za produkcję materiałów szkoleniowych IncluKIT. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach grantu H2020 FIT FORTHEM, a mobilności pracowników Wydziału Sztuk i Clary Klaniniger-Wanik zostały zrealizowane w ramach programu mobilności pracowników Erasmus+.

tekst: Michał Wanke