Wystawa indywidualna dr hab. Moniki Kamińskiej Przekroczyć granice przestrzeni. Crossing space boundaries w Wilnie

Podczas XXIII Międzynarodowej Konferencji Nauka a jakość życia i sympozjum Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro dr hab. Monika Kamińska upubliczniła swoje prace na wystawie indywidualnej Przekroczyć granice przestrzeni. Crossing space boundaries. Na wystawie artystka zaprezentowała trzydzieści prac malarskich wykonanych w technice olejnej, akrylowej i w technikach mieszanych. Prace wyrażały stany psychologiczne i emocje towarzyszące człowiekowi. Wystawie towarzyszył autorski wykład.

Wystawa odbyła się w ramach XXIII Międzynarodowej Konferencji Nauka a jakość życia, zorganizowanej przez Universitas Studiorum Polona Vilnensis. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 50 prelegentów z Litwy, Polski, Meksyku i Wielkiej Brytanii.

Program konferencji: https://kurierwilenski.lt/wp-content/uploads/2019/06/23icsql_rozklad_polski_RB.pdf