Wystawa Litera Niekonwencjonalna/Unconventional Letter dr hab. Aleksandry Gizy School w Gallery of Art and Design, Northern Illinois University, USA

Od 25 listopada 2019 roku w 215 Gallery, 4th Street, School of Art and Design Northern Illinois University można zobaczyć wystawę prac dr hab. Aleksandry Gizy pt. Litera Niekonwencjonalna/Unconventional Letter. Na wystawie autorka zaprezentowała 300 fotografii i slajdów, które podsumowują trwającą ponad 3 lata kwerendę na temat litery niekonwencjonalnej, wernakularnej, odręcznej.
https://calendar.niu.edu/event/unconventional_letter#.YgzcOe5KjUK 

fot. A. Giza