W III edycji konkursu: PROJEKT EDUKACJA ARTYSTYCZNA 2015, organizowanego przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Centrum Kultury Zamek pierwszą nagrodę przyznano Izabeli Kozłowskiej za pracę dyplomową pt. „Gnicie”, której promotorem jest dr Grzegorz Gajos. Tym samym już po raz drugi kapituła konkursu uznała dyplomowy projekt powstały w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego jako najlepszy w Polsce zrealizowany na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych w latach 2013-2014. Do finałowej wystawy zakwalifikowano 20 reprazentantów z 9 uczelni prowadzących kierunek Edukacja Artystyczna. Dodatkowa satysfakcja wiąże się z wyróżnieniem dyplomowej pracy teoretycznej Anny Pytlik pod tytułem „Interaktywne dzieła sztuki maksymalnie wykorzystujące potencjał odbiorcy” – napisanej pod opieką dr hab. Kazimierza Ożoga. Laureatkom i ich promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wystawę można oglądać w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu do 29 października 2015.

więcej informacji